Co to jest marketing?

Każda firma niezależnie od rodzaju działalności pracuje według ‘jakiegoś’ planu. Tym planem jest standardowo strategia biznesowa w obszarze, której swoje miejsce ma marketing. Istnieje wiele definicji tego pojęcia. Każda odnosi się do adresata aktywności marki, czyli konsumenta. To on dyktuje warunki, zmienia swoje nawyki i wdraża w swoją codzienność nowe trendy. To jaką drogę obierze marka w kontekście zachowań klienta, zamyka się w pojęciu strategii marketingowej.

Zacznijmy od początku

Marketing to nic innego jak zespół działań służących realizacji celów brandu. Zaliczyć do nich należy pobudzanie, kreowanie oraz wdrażanie aktywności służących wykonaniu zakładanych efektów. Niezależnie od profilu marki, jej wielkości i zasięgów, prędzej czy później będzie potrzebowała jasno sprecyzowanego kierunku. Działanie po omacku nie przyniesie firmie dobrych wyników. Konkurencyjność rynkowa wymaga strategicznych i spójnych działań. Marka, ale i pracownicy podpisujący się pod jej logotypem, powinni zmierzać tą samą drogą. Mieć ściśle dookreślone story brandu, którym będą pobudzać zainteresowanie konsumentów, ale i sami będą przekonani o istotności tego co oferują innym.

Marketing dźwignią …nie tylko sprzedaży

Pamiętać należy o tym, że marketing nie odnosi się wyłącznie do sprzedaży. Owszem do tego dąży docelowo, ale budowanie wizerunku marki wymaga znacznie szerszych aktywności. W związku z tym odnosi się do innych aspektów takich jak m.in.: komunikacja, rozeznanie rynkowe, badania konsumenckie, analiza prowadzonych aktywności i tworzone na tej podstawie plany strategiczne. W marketingu nie ma miejsca na przypadkowe kampanie. Te w dłuższym lub krótszym czasie są palone na panewce i bardzo często przynoszą wręcz negatywny efekt. Współczesny konsument jest coraz bardziej świadomy. Oczekuje innowacyjności, ale z zachowaniem tradycji. Z pomocą przychodzą marketingowcom nowoczesne narzędzia marketingowe, które odpowiednio dopracowane, pozwalają dotrzeć komunikatom w zakładane miejsca.

Cele w marketingu

Marketing internetowy, sensoryczny, real time marketing, eventowy, content marketing…świat XXI wieku to czasy bez ograniczeń jeśli chodzi o koncepcje reklamowe. Marka, by zaistnieć w świadomości konsumenta musi:

  • mieć cel, na podstawie którego stworzy koncept kampanii,
  • znać swojego konsumenta, jego zainteresowania i potrzeby,
  • przygotować brief – bazę dla agencji marketingowej,
  • działać systematycznie według zaakceptowanego planu rocznego,
  • na bieżąco analizować efekty poszczególnych kroków kampanii.

Fundamentem każdej aktywności jest dookreślony cel. Dzięki niemu marka obiera jeden kierunek i nim konsekwentnie podąża. Kluczowym elementem pracy nad strategią jest również wybór agencji marketingowej. Przecież to jej kompetencjom marka powierza realizację zaplanowanych działań. Warto więc zwrócić szczególną uwagę na wybór odpowiedniego partnera – specjalistę, który potwierdzi swój profesjonalizm wiarygodnym portfolio.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]